Ekonomi dan Sosial

Perubahan adalah hasil dari usaha-usaha yang sungguh-sungguh dan giat.
—Muhammad Yunus

Keuangan mikro
Membuka peluang ekonomi melalui pinjaman dan tabungan
Usaha pertanian
Memberdayakan melalui pertanian dan peternakan
Bantuan pendidikan
Memberi beasiwa dan bantuan lain kepada keluarga tidak mampu
id_IDIndonesian
Gulir ke Atas